ป้ายกำกับ: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประธานาธิบดีอินเดีย’ราม นาถ โกวินท์’ เปิดอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ500ล้านคนทั่วโลก

      ปิดความเห็น บน ประธานาธิบดีอินเดีย’ราม นาถ โกวินท์’ เปิดอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ500ล้านคนทั่วโลก

นายราม นาถ โกวินท์ (Ram Nath K… Read more »