ประธานาธิบดีอินเดีย’ราม นาถ โกวินท์’ เปิดอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ500ล้านคนทั่วโลก

      ปิดความเห็น บน ประธานาธิบดีอินเดีย’ราม นาถ โกวินท์’ เปิดอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ500ล้านคนทั่วโลก

นายราม นาถ โกวินท์ (Ram Nath Kovind) ประธานาธิบดีอินเดีย เชิญผู้นำพุทธศาสนาทั่วโลกกว่า 200 คนเข้าร่วมงานยิ่งใหญ่ ‘ International Buddhist Conclave 2018’ และกล่าวสุนทรพจน์ถึงอินเดีย ที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวพุทธกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกที่มุ่งหมายเดินทางมายังดินแดนแห่งพุทธศาสนา

23 สิงหาคม 2561- นายราม นาถ โกวินท์ (Ram Nath Kovind) ประธานาธิบดีประเทศอินเดีย เป็นประธานเปิดงานประชุม’พุทธศาสนิกชนนานานาชาติ 2028  International Buddhist Conclave 2018 ” โดยเชิญผู้นำพุทธศาสนาทั่วโลก 30 กว่าประเทศ 200 กว่าคนมาร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ ที่กรุงเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบให้พระมหาสมพงษ์ คุณากโร อาจารย์จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและพระครูสมุทร ถาวรธมฺโม ร่วมงานด้วย

“Buddhist Circuit in India is an important and revered set of destinations for the approximately 500 million-strong community of Buddhists that lives across Asia and other parts of the world.”

อินเดียเป็นดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลอินเดียมีความพยายามจะใช้พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสันถวไมตรีทางการทูตสานสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ด้วย”

คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์ข้างต้นนั้นได้รับการเผยแพร่โดยเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  และเมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่คลิปพิธีแสดงคนเป็นพุทธมามกะของดร. อัมเบดการ์ ซึ่งก็มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่เห็นคลิปนั้นแล้วเข้าใจว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์

อย่างไรก็ตามคำกล่าวสุนทรพจน์ของนายราม นาถ โกวินท์ดังกล่าวนับได้ว่าทรงคุณค่ายิ่ง ที่นายโมดีจะใช้เป็นฐานในการสานสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการสร้างสันติภาพโลก เพราะคำว่า “สันติภาพ” เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาดังพุทธภาษิตที่ว่า “นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง” ความว่า “ไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งใหญ่เป็นกว่าสันติภาพ” ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลก เพื่อกระตุ้นต่อมประเทศ ศาสนา ลัทธิ ที่ประกาศได้ตั้งอยู่บนหลักแห่งสันติภาพ ได้นำไปใช้เป็นกระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างสันติภาพโลกให้เป็นความจริง ระหว่างที่นายราม นาถ โกวินท์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีประเทศอินเดียมีภารกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากการเปิดเผยของพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก “ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วันที่เข้าพิธีรับตำแหน่ง ประกอบกับวันดังกล่าวนายราม นาถ โกวินท์ได้เดินทางไปร่วมในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกที่พระเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สำหรับนายราม นาถ โกวินท์นั้นเป็นที่สนใจของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยพุทธ ตั้งแต่ก่อนจะมีการลงคะแนนเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาแต่ละรัฐรวมเกือบ 4,900 คนทั่วประเทศในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากนายราม นาถ โกวินท์เป็นคนวรรณะศูทรเช่นเดียวกับคู่แข่งและเป็นฐานเสียงสำคัญของนายโมดี

ชัยชนะของเขาได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวพุทธเมื่อทราบว่า นายราม นาถ โกวินท์นั้นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เฉกเช่น ดร. อัมเบดการ์ หรือดร.บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์(Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar) ที่เกิดในวรรณะศูทร ที่พัฒนาตัวเองจนได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และเมื่อประเทศอินเดียได้รับเอกราช ได้เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียประกาศใช้จนถึงทุกวันนี้ และต่อมาได้นำพาคนอินเดียวรรณะต่ำหันมานับถือพระพุทธศาสนา