เที่ยวเมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน เที่ยวเมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

หากไปเที่ยวนิวเดลลีประเทศอินเดียละก็ไม่ไปสถานที่ดังกล่าวถือว่าพลาดเพราะนักทัวร์มักนิยมไปที่แห่งนี้ที่เรากำลังจะแนะนำไปดูกันที่ไหนบ้าง

หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม

ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร เมือง“พาฮาลแกม” เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านทำครกหิน หมู่บ้านทำไม้ตีสำหรับกีฬา คลิกเก็ต ซึ่งไม้ตีนี้ทำมาจากต้นหลิว  ซึ่งจะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม ชมทุ่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ทัวร์ญี่ปุ่น ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ซึ่งเกสรของหญ้าฝรั้นมีสรรพคุณช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดีนำท่านเที่ยวชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์

กุลมาร์ค

เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่านยูซุปซาร์   ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล เดินถึงถึงกุลมาร์ค จากนั้น    นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านชมทิวทัศน์ภูเขาที่บนยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง ทัวร์ญี่ปุ่น