พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort)

      ปิดความเห็น บน พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort)

พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของชัยปุระ ประเทศอินเดีย ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบเมาตา (Maota) สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดู และศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์

ภายในพระราชวังแอมเบอร์ จะมีรายละเอียดบนผนังที่สวยงาม ปราณีต มีลวดลายอ่อนช้อยงดงามควรค่าแก่การชมยิ่งนัก และ มีสวน Char Bagh อยู่ภายในพระราชวัง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระราชวังแอมเบอร์คือการจัดการระบบน้ำโดยการนำน้ำจากทะเลสาบเมาตา(Maota) มาใช้ในห้องหับต่างๆในพระราชวัง

การเดินทาง สามารถเดินทางขึ้นพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ทได้สองวิธี คือ การนั่งช้างหรือรถจิ๊ป หรือคุณจะมากับทัวร์ต่างประเทศก็ได้ค่ะ

 

 

cwบริษัททำเว็บ


บริษัททำเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์