ท่องเที่ยวพุทธสถานในประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน ท่องเที่ยวพุทธสถานในประเทศอินเดีย

ถ้าพูดถึงประเทศอินเดียหลายๆคนคงนึกถึงพุทธศาสนาแน่นอน เนื่องจากประเทศอินเดีย เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธ ดังนั้นบทความนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ พุทธสถานที่น่าเที่ยวในประเทศอินเดียกันค่ะ

1.วัดรุมเต็ก

                                                                                                                                             เครดิตภาพ hi-aoy

วัดรุมเต็ก(RUMTEK)หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าศูนย์กลางธรรมจักร (Dharmachakra Center) เป็นวัดพุทธทิเบตที่อยู่ห่าง ในศตวรรษที่ 16 วัดนี้สร้างโดยผู้นำทางศาสนาคือ การมาปา วังชุก โดรจีองค์ที่ 9 (Karmapa Wangchuk Dorje) เดิมเคยเป็นวัดหลักของนิกายกากยู (Kagyu) ในปี 1959 การมาปาที่ 16 (16th (Karmapa) หนีจากทิเบตมาถึงสิกขิม สมัยนั้นวัดนี้ปรักหักพังมากท่านไม่ยอมไปสร้างวัดใหม่ กลับบูรณะวัดรุมเต็กเพราะท่านเห็นว่าสถานที่ตั้งมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมงคล (ฮวงจุ้ยดี) เช่นด้านหน้ามีลำธารไหลผ่าน ด้านหลังมีภูเขา มีแนวเทือกเขาหิมะด้านหน้าและสายน้ำด้านล่าง ด้วยความอุปถัมภ์ของราชวงศ์สิกขิมและรัฐบาลอินเดียทำให้วัดนี้กลายเป็นที่ลี้ภัยของการมาปาที่ 16 ใช้เวลา 4 ปีในการบูรณะวัดจนเสร็จสมบูรณ์ มีการขนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุพระพุทธเจ้ามาจากวัด Tsurphu ในทิเบตมาประดิษฐานที่นี่ ในวันปีใหม่ของทิเบตในปี 1966 มีการสถาปนาวัดนี้ให้เป็นศูนย์กลางธรรมจักร ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของสิกขิมห่างจากกังต็อก 24 กิโลเมตร
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rumtek_Monastery)

2.วัดตาวัง

                                                                                                                               เครดิตภาพ www.msn.com

วัดตาวัง ตาวัง (Tawang) เป็นเขตหนึ่งในรัฐอรุณาจัลประเทศ เป็นพื้นที่ในเขตวัฒนธรรมทิเบต มีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนามากมาย เช่น วัดตาวัง ซึ่งตั้งอยุู่บนยอดเขาเหนือเมืองดูยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นอารามในพุทธศาสนาแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1680โดยท่านเมเรก์ ลามะ โลเช จัมโช ตามโองการขององค์ดาไลามะท่านที่ 5 วัดนี้จึงสังกัดนิกายเกลุก หรือนิกายหมวกเหลืองเช่นเดียวกับองค์ดาไลลามะ และเมื่อครั้งที่ดาไลลามะองค์ที่ 14 ลี้ภัยมายังอินเดีย ท่านก็หยุดพักที่วัดตาวังแห่งนี้ด้วย ปัจจุบันวัดตาวังมีพระประจำอยู่ราว 400 รูป ภายในวิหารหลักมีพุทธปฏิมาสูง 5.5 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1860-61 นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์โบราณมากมายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศอินเดีย

3.วัดเฮมิส

                                                                                                                               เครดิตภาพ www.msn.com

วัดเฮมิส เป็นวัดพุทธตันตระนิกายหมวกแดง หรือ นิกายนิงห์มาปา ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมของศาสนาพุทธสายทิเบต ท่านปัทมสัมภวะ (Padmasambhava) หรือที่ชาวทิเบตเรียกว่า คุรุริมโปเช (Kuru Rinpoche) งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ ลาดัก 45 กม. ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1672 ตามคำสั่งของกษัตริย์เซ็งเก นัมกยัล แห่งลาดัก เชื่อกันว่า วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มั่งคั่งที่สุดในอินเดีย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปทองแดง สถูปเงินและทองคำ ทังกา และงานศิลปะอีกหลายอย่าง

4.วัดมหาโพธิ

                                                                                                                               เครดิตภาพ www.msn.com

วัดมหาโพธิ สถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดทางพุทธศาสนา วัดมหาโพธิ ตั้งอยู่บนจุดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริจยสัจ 4 ภายในเขตวัดมหาโพธิ มีต้นโพธิ์เก่าแก่ ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นหน่อเนื้อของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งทำสมาธิอยู่ข้างใต้ต้นนั้น ก่อนจะค้นพบอริยสัจ 4

5.ธรรมเมกขสถูป

                                                                                                                             เครดิตภาพ th.wikipedia.org

ธรรมเมกขสถูป เป็นพระสถูปที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นพระสถูปที่ พระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ตั้งอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สารนาถ ในปัจจุบัน)