Author Archives: อินเดีย

อารยธรรมอินเดียควรรู้ก่อนไปเที่ยว

      ปิดความเห็น บน อารยธรรมอินเดียควรรู้ก่อนไปเที่ยว

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ  เริ่ม… Read more »

เที่ยวเมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน เที่ยวเมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

หากไปเที่ยวนิวเดลลีประเทศอินเด… Read more »

เดลลีอักชารดาห์ม ประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน เดลลีอักชารดาห์ม ประเทศอินเดีย

เดลลีอักชารดาห์ม  หรือ สวามีนา… Read more »

อุทยานแห่งชาติมูดึงซาน

      ปิดความเห็น บน อุทยานแห่งชาติมูดึงซาน

อุทยานแห่งชาติมูดึงซาน ภูเขามู… Read more »

ทัวร์ปราสาทมัตสึเอะ

      ปิดความเห็น บน ทัวร์ปราสาทมัตสึเอะ

ปราสาทที่โด่งดังในเรื่องของสถา… Read more »

ทัวร์ Huacachina ประเทศ Peru

      ปิดความเห็น บน ทัวร์ Huacachina ประเทศ Peru

หมู่บ้าน Huacachina ใกล้กับชาย… Read more »

วัด Lotus Temples หรือเรียกอีกว่าBahá’í House of Worship

      ปิดความเห็น บน วัด Lotus Temples หรือเรียกอีกว่าBahá’í House of Worship

วัด Lotus Temples หรือเรียกอีก… Read more »

อุทยานแห่งชาติบียองซานบันโด

      ปิดความเห็น บน อุทยานแห่งชาติบียองซานบันโด

อุทยานแห่งชาติบียองซานบันโดเป็… Read more »

จ๊อดห์ปูร์ ประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน จ๊อดห์ปูร์ ประเทศอินเดีย

จ๊อดห์ปูร์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉ… Read more »

ทัวร์อวี้หลงเซี่ยซานพื้นที่ประวัติศาสตร์

      ปิดความเห็น บน ทัวร์อวี้หลงเซี่ยซานพื้นที่ประวัติศาสตร์

อวี้หลงเซี่ยซาน เป็นสถานที่ท่อ… Read more »