ทัวร์ปราสาทมัตสึเอะ

      ปิดความเห็น บน ทัวร์ปราสาทมัตสึเอะ

ปราสาทที่โด่งดังในเรื่องของสถาปัตยกรรม คือปราสาทมัตสึเอะ ที่นั้นมีทั้ง 4 ฤดูกาล

  • ในปี 1611 ผู้ครองแคว้นเมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ เป็นผู้ สร้างขึ้น ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ เหลือเฉพาะปราการปราสาทที่มีอาสาสมัครรับซื้อเก็บเอาไว้จนถึงปัจจุบันปราสาทมัตสึเอะ
  • ในปี 1950 ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติในวันที่ 8 กรกฎาคม 2015

แม่น้ำโฮริกะวะจะอยู่รอบๆปราสาทมัตสึเอะ เป็นระยะทางกว่า 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที เรือจะลอดผ่านสะพานทั้ง 16 แห่ง เจ้าหน้าที่ขับเรือจะปรับความสูงของหลังคาตามลักษณะของสะพานเพราะว่าเนื่องจากสะพาน 4 แห่งในบรรดาสะพานทั้งหมดไม่สูงพอที่เรือจะสามารถล่องผ่านได้ ตอนที่เรือกำลังจะล่องผ่านจึงจะมีการปรับหลังคาเรือให้ต่ำลง นั่งดูวิวอยู่เพลินๆ ก็ชวนให้อดเผลอดูวิธีการขับเรือของคุณลุงที่เมืองนี้ไม่ได้เลย