เศรษฐกิจของประเทศอินเดียวัดจากจีดีพี

      ปิดความเห็น บน เศรษฐกิจของประเทศอินเดียวัดจากจีดีพี

เมื่อวัดด้วยค่าจีดีพีเศรษฐกิจของประเทศอินเดียใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก  มีอัตราการเจริญเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างชัดเจน มีอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนมากขึ้นบวกกับประชากรที่สูงขึ้นด้วย

news_img_468205_1

ที่อินเดียมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นกว่า 5% ต่อปี มีชนชั้นกลางกว่า 300 ล้านคน ปี พ.ศ. 2490 -2534 เศรฐกิจมีลักษณะที่มีข้อบังคับ อยู่ภายใต้นโยบาย ลัทธิคุ้มครอง ปี 2553 เป็นต้นไปเปิดโอกาศด้านเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนเป็นตลาดเศรษฐกิจแทน การเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้น อินเดียมีข้อบังคับเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2551 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มีการเติบโตที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ในปี พ.ศ. 2552 การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจก็ลดลงมากเหลือ 6.8% และขาดงบประมาณครั้งใหญ่อยู่ที่ 6.8% ของจีดีพี เป็นอันดับที่สูงที่สุดในโลก ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก