เที่ยวอินเดีย ณ กรุงเดลลี

      ปิดความเห็น บน เที่ยวอินเดีย ณ กรุงเดลลี

กรุงเดลลี มีเมืองเดลลีเก่า (Old Delhi) และเดลลีใหม่ (New Delhi) เปรียบเทียบถึงศิลปะการก่อสร้างของเมืองเดลลีเก่า ซึ่งงดงามแบบแตกต่างไปจากเดลลีใหม่

ซึ่งรับวัฒนธรรมของพวกอังกฤษไว้มาก ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่สุดของอินเดีย ตึกรัฐบาลอันยิ่งใหญ่ ที่ทำการของรัฐบาล จัมมามัสยิดที่ใหญ่โตเป็นอันดับที่ 3 ของโลก วัดฮินดูที่สวยงามที่สุด ไปดูกันเลยว่ากรุงเดลลีมีสถานที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้าง

ประตูเมืองแห่งชัยชนะ (India Gate)

ประตูเมืองแห่งชัยชนะ

อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 1 ล้อมรอบด้วยพงป่าสนามหญ้าอันกว้างใหญ่ Rashtrapati Bhavan ที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีอินเดีย

ตุปมินาร์ (Qutub Minar)

ตุปมินาร์ (Qutub Minar)

หอคอยที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปฤกวิราชเพื่อให้พระธิดาขึ้นไปดูแม่ยมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ ชมมัสยิดที่สร้างด้วยหินสีแดงแกะสลักเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาและคำสวดจากคัมภีร์โกหร่าน

ชมจัมมามัสยิด

ชมจัมมามัสยิด

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี ค.ศ. 1650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี โดยใช้คนงาน 5,000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน ขนาดใหญ่โตเป็นที่ 2 ของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ป้อมแดง

ป้อมแดง

ป้อมปราการป้องกันข้าศึก ซึ่งสร้างโดยหินทรายสีแดง สร้างต่อเติมปี 1659 โดยมหาราชาชาร์ จาฮาน ใช้เวลาสร้าง 9 ปี เหตุที่มีดำริให้สร้างป้อมนี้ เพราะพระองค์จะย้ายราชธานีจากอัครามาที่เดลลี ยังไม่ทันย้ายก็ถูกจับขังโดยพระราชโอรสองค์ที่ 3 นามว่า พระราชโอรสออรังเซป

อนุสรณ์สถานท่านมหาตมะคานธี ที่ราชฆาต

อนุสรณ์สถานท่านมหาตมะคานธี ที่ราชฆาต

บุคคลผู้ซึ่งเปรียบเป็นบิดาแห่งประเทศอินเดีย ผู้นำการเรียกร้องเอกราชแบบอหิงสา ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 30 มกราคม 1948 รวมอายุได้ 78 ปี ผ่านชมวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ ทำเนียบรัฐบาล