เดลลีอักชารดาห์ม ประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน เดลลีอักชารดาห์ม ประเทศอินเดีย

เดลลีอักชารดาห์ม  หรือ สวามีนารายันอักชารดาห์ม เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก!

เดลลีอักชารดาห์ม รับรองโดยกินเนสส์บุ๊ค ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2007ว่าเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 86,342 ตารางฟุต  เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็สร้างขึ้นอย่าง  ยิ่งใหญ่อลังการตามรูปแบบศิลปะโบราณของอินเดีย วัดความยาวได้ 356 ฟุต กว้าง 316 ฟุต และสูง 141 ฟุต ภาพสลักคลุมตั้งแต่ฐานไปจนถึงด้านบน มีเสาแกะสลักถึง 234 เสา มีโดม 9 โดม มียอดศาลา 20 ยอด มีโรงภาพยนตร์ที่มีจอขนาดใหญ่ กว้าง 26 เมตร และสูง 20 เมตร ที่แสดงภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติการจาริกแสวงบุญของท่านสวามีนารายัน ยังมีอัฒจรรย์เป็นขั้นบันได ล้อมรอบน้ำพุดนตรีที่ทำเป็นรูปดอกบัวแปดกลีบอยู่กึ่งกลางบรรเลงเพลงให้ความเพลิดเพลินในยามค่ำคืน มีประติมากรรมแกะสลักเป็นรูปช้าง รูปบุคคล กูรูต่างๆ รูปดอกไม้ สัตว์ นางรำ นักดนตรี และเทวดามากกว่า 20,000 รูป

โดยกลางวิหารนั้นแม้จะตกแต่งด้วยงานแกะสลักหินด้วยมือที่หรูหราโดยไม่มีเหล็กเป็นโครงสร้างแต่อย่างใด  โดยใจกลางของวิหารกลางมีรูปทองแดงของศาสดาองค์แรกประดิษฐานอยู่ พร้อมรูปสวามีทุกองค์ยืนเรียงรายหันหน้าเข้าหาศาสดา เหนือขึ้นไปบนเพดานเป็นรูปสลักเทพเจ้าฮินดูหลายร้อยองค์ นอกจากนั้นยังมีกำแพงรายที่ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักมากมายเป็นรูปสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะช้าง ประตูหินแกะสลักเสา และหน้าต่างจำนวนมาก