อักชารดาห์มเป็นหนึ่งในสถานที่ๆนักท่องเที่ยวเยอะที่สุด

      ปิดความเห็น บน อักชารดาห์มเป็นหนึ่งในสถานที่ๆนักท่องเที่ยวเยอะที่สุด

อักชารดาห์ม หรือที่รู้จักกันในชื่อ เดลลีอักชารดาห์ม  หรือ สวามีนารายันอักชารดาห์ม

อักชารดาห์ม

         ในภาษาไทยบ้างก็เรียกว่า อักษราธรรม ได้ชื่อว่าเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสส์บุ๊ค ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2007 โดยกลางวิหารนั้นวัดความยาวได้ 356 ฟุต (109 เมตร) กว้าง 316 ฟุต (96 เมตร) และสูง 141 ฟุต (43 เมตร) ครอบคลุมพื้นที่ 86,342 ตารางฟุต (8,021.40 ตารางเมตร) แม้จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็สร้างขึ้นอย่าง  ยิ่งใหญ่อลังการตามรูปแบบศิลปะโบราณของอินเดีย ตกแต่งด้วยงานแกะสลักหินด้วยมือที่หรูหราโดยไม่มีเหล็กเป็นโครงสร้างแต่อย่างใด ภาพสลักคลุมตั้งแต่ฐานไปจนถึงด้านบน มีเสาแกะสลักถึง 234 เสา มีโดม 9 โดม มียอดศาลา 20 ยอด มีประติมากรรมแกะสลักเป็นรูปช้าง รูปบุคคล กูรูต่างๆ รูปดอกไม้ สัตว์ นางรำ นักดนตรี และเทวดามากกว่า 20,000 รูป โดยใจกลางของวิหารกลางมีรูปทองแดงของศาสดาองค์แรกประดิษฐานอยู่ พร้อมรูปสวามีทุกองค์ยืนเรียงรายหันหน้าเข้าหาศาสดา เหนือขึ้นไปบนเพดานเป็นรูปสลักเทพเจ้าฮินดูหลายร้อยองค์ นอกจากนั้นยังมีกำแพงรายที่ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักมากมายเป็นรูปสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะช้าง ประตูหินแกะสลักเสา และหน้าต่างจำนวนมาก มีโรงภาพยนตร์ที่มีจอขนาดใหญ่ กว้าง 26 เมตร และสูง 20 เมตร ที่แสดงภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติการจาริกแสวงบุญของท่านสวามีนารายัน ยังมีอัฒจรรย์เป็นขั้นบันได ล้อมรอบน้ำพุดนตรีที่ทำเป็นรูปดอกบัวแปดกลีบอยู่กึ่งกลางบรรเลงเพลงให้ความเพลิดเพลินในยามค่ำคืน