อยากไปอินเดียแล้วจะขอวีซ่าอย่างไร เรามีคำตอบ

วีซ่าจะออกให้เฉพาะชาวต่างชาติผู้ซึ้งมิได้เป็นพลเมืองหรือมีอาชิพอยู่ในประเทศอินเดีย และมีความประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยื่ยมเยียนเพื่อนและญาติ ในกรณีอื่นๆจะไม่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้

อยากไปอินเดียแล้วจะขอวีซ่าอย่างไร เรามีคำตอบ

 1. แบบฟอร์มคำขอการลงตรา (วีซ่า) ต้องเป็นใบสมัครออนไลน์ เท่านั้น เข้า Website: http://indianvisaonline.gov.in/visa/  โปรดทราบว่าใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ไม่สามารถยื่นได้อีก หากใบสมัครกรอกข้อมูลไม่สมบรูณ์อาจจะทำให้วีซ่าของท่านถูกปฏิเสธหรืออาจจะล่าช้า
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องครอบคลุมการเดินทางไปอินเดีย หรือตามอายุของระยะเวลาวีซ่าที่ร้องขอ และ ต้องมีหน้า Visa ว่างมากกว่า 2 หน้า ขึ้นไป หากมีการชำรุดหรือขาดไม่สามารถใช้ได้
 3. รูปถ่ายสีปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน) ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้อง 2×2 นิ้วเท่านั้น ไม่ขาดไม่เกิน ต้องเห็นหน้าชัด ตั้งแต่หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะ ห้ามแม็ครูปในแบบฟอร์ม ให้ติดกาวเท่านั้น
 4. โปรแกรมการท่องเที่ยว (Travel Itinerary)
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Itinerary) (ถ้ามีบินในประเทศก็เอาไปด้วย) (ทั้งไปและกลับ) (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ๋าท่านจะผ่าน)
 6. ใบจองโรงแรม (ต้องจองตามวันที่ระบุในโปรแกรมการท่องเที่ยว และตั๋วเครื่องบิน) (อย่าพึ่งชำระเงินค่าโรงแรม จนกว่าวีซ่าท่านจะผ่าน)
 7. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลผู้สมัคร/และ หน้าที่มีการต่ออายุ และ แก้ไข ทั้งหมด 2 ฉบับ
 8. สำเนาบัตรประชาชน (ID Card) พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 9. สำหรับเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แสดงสำเนาใบสูติบัตร 1 ชุด
 10. ถ้าผู้เดินทาง ไปพำนักตามบ้านของเพื่อนที่อยู่ในอินเดีย ให้แสดงจดหมายระบุช่วงการเดินทางไปพัก ณ สถานที่นั้น ๆ และระบุที่อยู่ให้ชัดเจน
 11. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 12. ณ วันที่มารับเล่มคืน ถ้ามีผู้อื่นมารับแทน ให้มีเอกสารมอบอำนาจ (Authority letter) มาอีกครั้งด้วย
 13. หนังสือเดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 14. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ถ้าคิดจะไปทัวร์พม่าต้องรีบทำเลย ทำตามที่เราแนะนำรับรองสะดวกรวดเร็วทันใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *