สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย

สำหรับการท่องเที่ยวเมืองอัมริตสาร์นั้น ขอแนะนำให้คุณไปในช่วงฤดูหนาว คือ ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดโดยมีสถานที่สำคัญ คือ พระวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือ (สุวรรณวิหาร ,วิหารทองคำ, วัดทอง) ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ เป็นสถานที่สำคัญที่ชาวซิกข์ทุกคนปรารถนาที่จะมาเยี่ยมคารวะและได้ลงไปอาบน้ำในสระอันศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารแห่งนี้

สถาปัตยกรรมตระการตา ความสงบที่น่าหลงไหล และการต้อนรับที่อบอุ่นรอคอยคุณอยู่ที่วิหารทองคำแห่งนี้ เดินแวดล้อมไปกับนักแสวงบุญท่ามกลางอารามยุคศตวรรษที่ 16 อันงดงามแห่งนี้ วิหารทองคำได้ชื่อมาจากพระวิหารฮัรมัรดิร ซาฮิบอันงดงาม ที่ตั้งอยู่ใจกลางสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยเป็นสถานที่สักการะที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของชาวซิกข์ ที่ซึ่งผู้เลื่อมใสในความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

หากคุณอยากพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงไปที่เหล่านี้ มองก้อนเมฆเคลื่อนที่ผ่านไปหรืออ่านหนังสือดีๆ สักเล่มในสวนอันเขียวชอุ่มเหล่านี้

เรียบเรียงโดย หมูกลมดิ๊กกลิ้งได้