รู้จักประเทศอินเดียให้มากขึ้น

      ปิดความเห็น บน รู้จักประเทศอินเดียให้มากขึ้น

ปัจจุบันประเทศอินเดียมีเนื้อที่ประมาณ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็น 6 เท่าของประเทศไทย ปัจจุบันมี 28 รัฐ 7 เขตเมืองหลวงชื่อเดลี

bizarre-india-01

สภาพภูมิประเทศ-ประชากร

เป็นที่ราบสูงอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาหิมาลัย เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่ 5 สาย ได้แก่คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหี และยังเป็นที่ๆมีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงติดฝั่งทะเลที่เป็นเขตมรสุมสภาพอากาศจะแตกต่างกันมากถ้าอากาศหนาวก็หนาวที่สุดถ้าร้านก็ร้อนที่สุดจนมีคนตาย  มีประชากรมากรองลงมาจากประเทศจีน มีประชากรประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า อินโด-อารยัน ร้อยละ 72 ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาถิ่นที่มีมากกว่า 200 ภาษา แต่รัฐธรรมนูญรับรองเพียง 14 ภาษาและภาษาที่ประชากรพูดมากที่สุดก็คือภาษาฮินดีประมาณร้อยละ 40 

9ehH9kJ

การปกครอง-เศรษฐกิจ

อินเดียเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ  มีรัฐ 28 รัฐ รัฐธรรมนูญอินเดียแบ่งแยกอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ  อย่างชัดเจน โดยรัฐบาลกลางดำเนินการเรื่องการป้องกันประเทศด้านนโยบายต่างประเทศ การรถไฟ การบิน และการคมนาคมอื่นๆ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายอาญา ฯลฯ ส่วนรัฐบาลมลรัฐมีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษากฎหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของมลรัฐ ประชากรร้อยละ 60 จะประกอบอาชีพเกษตร เพราะมีปัญหาความยากจนและว่างงานมาก ปี 2534 ประสบปัญหาเผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง และสถานการณ์ทางอินเดียก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับความสนใจจากนานาชาติ

วัฒนธรรม-ศาสนา

มีวัฒนธรรมอารยธรรมที่เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอินเดียเป็นวัตถุทางใจที่ดีแกประชาชน  ผู้ชายจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงในที่สาธารณะ เวลาทักทายกันก็จะยกมือไหว้เหมือนประเทศไทย แต่ไม่ก้มศรีษะ เป็นดินแดนแห่งศาสนาและโบราณมามาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันในอินเดีย ถึง 4 ศาสนา คือ พราหมณ์ หรือ ฮินดู พุทธ เชน หรือ นิครนถ์ และ ซิกข์

เกี่ยวข้อง : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี