ท่องเที่ยวมุมไบเมืองเก่าแก่ของอินเดีย

      ปิดความเห็น บน ท่องเที่ยวมุมไบเมืองเก่าแก่ของอินเดีย

ท่องเที่ยว”เมืองมุมไบ”เมืองท่าเก่าแก่ของอินเดีย

มุมไบ เดิมชื่อ บอมเบย์ ตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลอาหรับในประเทศอินเดีย ท่ามกลางชายฝั่งที่ทอดยาวกับภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยป่าเขตร้อนชื้นและป่าผลัดใบ มุมไบมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยว บอมเบย์มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก 7 เกาะที่เชื่อมรวมกัน ต่อมา ได้รวมเข้ากับเกาะซาลเซตต์ทางด้านเหนือ บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์มาแต่โบราณ โดยมีโบราณสถานที่มีชื่อเสียงคือถ้ำเอเลฟันตา

Gateway of India

เป็นซุ้มประตูใหญ่ริมทะเลอาระเบียนสุดอลังการที่รัฐบาลอาณานิคมอังกฤษเคยสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สื่อถึงการสิ้นสุดของยุคอาณานิคมในอินเดีย โดยระบุว่าที่แห่งนี้เป็นจุดซึ่งทหารอังกฤษคนสุดท้ายก้าวลงเรือกลับประเทศ

สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส

ได้รับการแต่งตั้งชื่อตามพระราชินีวิคตอเรีย เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะอินเดีย งดงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

ถ้ำเอเลฟันตะ Elephanta cave

ถ้ำเอเลฟันตะ Elephanta cave สิ่งมหัศจรรย์กลางอ่าวมุมไบ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 เคยมีรูปสลักช้างขนาดยักษ์อยู่ด้านใน แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปไว้ยังสวนสัตว์ในเมืองมุมไบแล้ว ถ้ำอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เป็นเทวาลัยที่ขุดเจาะขึ้นในศตวรรษที่ 7 และ 8 ประติมากรรมชิ้นเอกคือ มเหศวรมูรติ หรือ พระตรีมูรติ ขนาดครึ่งองค์ สูง 5 เมตร

วัด ISKCON

วัด International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) ในนิวเดลีเป็นวัดแห่งนิกาย Vaishnav ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง Vaishnavism คือนิกายหลักของความเชื่อแบบฮินดูและวัดนี้คือหนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย อาคารวัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใหญ่ ๆ พร้อมด้วยห้องจำนวนหนึ่งสำหรับนักบวชและการใช้งานอื่น ๆ รวมถึงห้องโถงอีกหลายห้อง

มหาวิทยาลัยมุมไบ

มหาวิทยาลัยมุมไบ อาคารสุดงดงามหลังใหญ่ของที่นี่ หอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่คล้ายกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนในประเทศอังกฤษ โดยที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอินเดีย

ลานซักผ้าโดบิกาต

สถานที่ซึ่งชาวตะวันตกขนานนามว่าเป็น Washing Laundry แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ต้องใช้ลูกจ้างในการซักผ้ามากถึงห้าพันคนต่อวัน มีจุดให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพด้านบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบที่หาชมที่อื่นไม่ได้